Najbližšie cesty

 

 

18.04. voľné miesta: 0 –  smer DE      19.05. voľné miesta: 4 –  smer SK
22.05. voľné miesta: 1 –   smer DE      23.05. voľné miesta: 3 –  smer SK
25.05. voľné miesta: 3 –  smer DE       26.05. voľné miesta: 6 –  smer SK
29.05. voľné miesta: 5 – smer DE       30.05. voľné miesta:  4  -smer SK
01.06. voľné miesta: 5 – smer DE        02.06. voľné miesta: 6 -smer SK
05.06. voľné miesta: 2 – smer DE        06.06. voľné miesta: 7 -smer SK

08.06. voľné miesta: 6 – smer DE        09.06. voľné miesta: 2 – smer SK