Najbližšie cesty

 

 

17.06. voľné miesta: 7 –  smer DE      18.06. voľné miesta: 7 –  smer SK
21.06. voľné miesta: 7 –   smer DE      22.06. voľné miesta: 7 –  smer SK
24.06. voľné miesta: 7 –  smer DE       25.06. voľné miesta: 7 –  smer SK
28.06. voľné miesta: 7 – smer DE       29.06. voľné miesta: 7 -smer SK
01.07. voľné miesta: 7 – smer DE        02.07. voľné miesta: 7 -smer SK
03.07. voľné miesta: 7 – smer DE        04.07. voľné miesta: 7 -smer SK

07.07. voľné miesta: 7 – smer DE        08.07. voľné miesta: 7 – smer SK