Najbližšie cesty

 

 

01.12. voľné miesta: 5 –  smer DE      02.12. voľné miesta:  0 –  smer SK
04.12. voľné miesta: 5 – smer DE       05.12. voľné miesta: 5 – smer SK
08.12. voľné miesta: 2 – smer DE       09.12. voľné miesta: 5 – smer SK
11.12. voľné miesta: 4 – smer DE       12.12. voľné miesta: 6 -smer SK
13.12. voľné miesta: 7 – smer DE        14.12. voľné miesta: 7 -smer SK
15.12. voľné miesta: 5 – smer DE        16.12. voľné miesta: 2 -smer SK

18.12. voľné miesta: 5 – smer DE        19.12. voľné miesta: 5 – smer SK