Najbližšie cesty

 

 

14.11. voľné miesta: 1 –  smer DE      15.11. voľné miesta: 5 –  smer SK
17.11. voľné miesta: 6 –   smer DE      18.11. voľné miesta: 7 –  smer SK
21.11. voľné miesta: 7 –  smer DE       22.11. voľné miesta: 7 –  smer SK
24.11. voľné miesta: 6 – smer DE       25.11. voľné miesta: 3 -smer SK
28.11. voľné miesta: 6 – smer DE        29.11. voľné miesta: 6 -smer SK
01.12. voľné miesta: 7 – smer DE        02.12. voľné miesta: 6 -smer SK

05.12.. voľné miesta: 6 – smer DE        06.12. voľné miesta: 7 – smer SK