Najbližšie cesty

 

 

01.03. voľné miesta: 0 –  smer DE      02.03. voľné miesta:  2 –  smer SK
04.03. voľné miesta: 7 – smer DE       05.03. voľné miesta: 5 – smer SK
06.03. voľné miesta: 7 – smer DE       07.03. voľné miesta: 7 – smer SK
08.03. voľné miesta: 5 – smer DE       09.03. voľné miesta: 7 -smer SK
11.03. voľné miesta: 7 – smer DE        12.03. voľné miesta: 7 -smer SK
13.03. voľné miesta: 7 – smer DE        14.03. voľné miesta: 7 -smer SK

15.03. voľné miesta: 7 – smer DE        16.03. voľné miesta: 7 – smer SK