Najbližšie cesty

 

04.10. voľné miesta: 5 –  smer DE      05.10.  voľné miesta: 0 –  smer SK
08.10.  voľné miesta: 5 –   smer DE      09.10.  voľné miesta:  6 –  smer SK
11.10.  voľné miesta:  7 –  smer DE       12.10. voľné miesta: 7 –  smer SK
15.10.  voľné miesta: 1  – smer DE      16.10.  voľné miesta:  4  -smer SK
18.10.  voľné miesta: 7 – smer DE        19.10.  voľné miesta: 7 – smer SK
22.10.  voľné miesta  6 – smer DE        23.10.  voľné miesta   2  -smer SK ..

25.10.   voľné miesta  6- smer DE           26.10.    voľné miesta: 7  – smer SK