Najbližšie cesty

 

 

26.03. voľné miesta: 3 –  smer DE      27.03.  voľné miesta: 3 –  smer SK
29.03.  voľné miesta: 5 –   smer DE      30.03. voľné miesta:  6 –  smer SK
02.04.  voľné miesta:  3  –  smer DE       03.04. voľné miesta: 2 –  smer SK
05.04.  voľné miesta: 4  – smer DE      06.04.  voľné miesta:  1  -smer SK
12.04.  voľné miesta: 5 – smer DE        13.04.  voľné miesta: 6 – smer SK
16.04.  voľné miesta: 3 – smer DE        17.04.  voľné miesta: 5 -smer SK ..

19.04.   voľné miesta: 5 – smer DE        20.04.    voľné miesta: 7  – smer SK