Najbližšie cesty

 

 

16.10. voľné miesta: 6 –  smer DE      17.10. voľné miesta:  5 –  smer SK
18.10. voľné miesta: 7 – smer DE       19.10. voľné miesta: 5 – smer SK
20.10. voľné miesta: 6 – smer DE       21.10. voľné miesta: 6 – smer SK
23.10. voľné miesta: 5 – smer DE       24.10. voľné miesta: 5 -smer SK
25.10. voľné miesta: 7 – smer DE        26.10. voľné miesta: 2 -smer SK
27.10. voľné miesta: 7 – smer DE        28.10. voľné miesta: 4 -smer SK

30.10. voľné miesta: 5 – smer DE        31.10. voľné miesta: 4 – smer SK