Najbližšie cesty

 

 

11.08. voľné miesta: 5 –  smer DE      12.08. voľné miesta:  7 –  smer SK
14.08. voľné miesta: 4 – smer DE       15.08. voľné miesta: 3 – smer SK
16.08. voľné miesta: 4 – smer DE       17.08. voľné miesta: 1 – smer SK
18.08. voľné miesta: 1 – smer DE       19.08. voľné miesta: 1 -smer SK
21.08. voľné miesta: 7 – smer DE        22.08. voľné miesta: 1 -smer SK
23.08. voľné miesta: 7 – smer DE        24.08. voľné miesta: 7 -smer SK

25.08. voľné miesta: 1 – smer DE        26.08. voľné miesta: 6 – smer SK