Najbližšie cesty

 

 

24.06. voľné miesta: 2 –  smer DE      25.06. voľné miesta: 4 –  smer SK
28.06. voľné miesta: 0 –   smer DE      29.06. voľné miesta: 6 –  smer SK
01.07. voľné miesta: 7 –  smer DE       02.07. voľné miesta: 7 –  smer SK
05.07. voľné miesta: 4 – smer DE       06.07. voľné miesta: 6 -smer SK
08.07. voľné miesta: 7 – smer DE        09.07. voľné miesta: 7 -smer SK
12.07. voľné miesta: 7 – smer DE        13.07. voľné miesta: 7 -smer SK

15.07. voľné miesta: 7 – smer DE        16.07. voľné miesta: 7 – smer SK