Najbližšie cesty

 

 

20.09. voľné miesta: 1 –  smer DE      21.09. voľné miesta: 6 –  smer SK
23.09. voľné miesta: 7 –   smer DE      24.09. voľné miesta: 7 –  smer SK
27.09. voľné miesta: 7 –  smer DE       28.09. voľné miesta: 6 –  smer SK
30.09. voľné miesta: 7 – smer DE       01.10. voľné miesta: 4 -smer SK
04.10. voľné miesta: 7 – smer DE        05.10. voľné miesta: 7 -smer SK
07.10. voľné miesta: 7 – smer DE        08.10. voľné miesta: 7 -smer SK

11.10. voľné miesta: 7 – smer DE        12.10. voľné miesta: 7 – smer SK